Blog Image

Nyheter

Om bloggen

Vårt företagsnamn syftar på vårt djupt rotade engagemang att bidra med stöd och lösningar på ditt företags behov. Vi erbjuder tjänster och utbildningar inom områdena Personalutveckling, Personalsäkerhet och Arbetsmiljö. På den här sidan kommer vi publicera nyheter från Mindgear Support & Solutions. Välkomna att följa oss!

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL MINDGEARS HEMSIDA

Utsatt för brott?

Uncategorised Posted on Fri, September 27, 2019 09:55:59

SVT publicerar uppgifter om en enkät bland svenska bolag som företagens intresseförening Företagarna https://www.foretagarna.se/ gjort. Enkäten visar att ca 34% av respondenterna har blivit utsatt för brott de senaste fem åren. Enligt företagare som SVT intervjuat lägger polisen ned utredningar om anmälda brott trots att det finns material som skulle kunna driva utredningen framåt. Detta och en bristande polisnärvaro gör att många väljer att lägga ner sin verksamhet.

Förutom utmaningen att skapa lönsamhet i sitt företag av normala affärsmässiga skäl belastas företag med ytterligare en börda i sin strävan att få verksamheten att gå ihop. Självklart kan förebyggande säkerhetsåtgärder rekommenderas men det är kostsamt och tar fokus från kärnverksamheten. Man kan förstå att motivationen att driva verksamheten påverkas negativt vilket leder till att bolag läggs ned. Frågan är vad som skall göras åt situationen.

Vissa delar av vårt avlånga land drabbar mer än andra och man kan fråga sig om det finns något företagare kan lära sig av varandra. Vad bör polisen och andra myndigheter göra?

Läs mer om detta på SVTs hemsida https://www.svt.se/nyheter/manga-bolag-utsatts-for-brottslighet-overvager-lagga-ner-sin-verksamhet eller hos Företagarna https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2010/fyra-av-tio-foretag-utsatta-for-brott/Krishantering

Arbetsmiljö & Personalstöd Posted on Thu, December 13, 2018 09:17:27

MSB har givit ut ett nytt värdefull skrift – Vägledning för säker
och robust samverkan.
Alla aktörer som har ett ansvar vid en samhällsstörning och som behöver stöd i
valet av verktyg för säker och robust samverkan kan använda denna vägledning.
Ni hittar skriften genom att klicka här.Krisstöd

Arbetsmiljö & Personalstöd Posted on Tue, September 25, 2018 18:07:17

Tråkiga och tragiska händelser som berör företag, förvaltningar, myndigheter och andra organisationer inträffar ibland då man minst anar det. Olyckligtvis är det en bister verklighet vi står inför. Känslan kan vara att sådana händelser blivit vanligare. För att få veta om det sker en ökning eller ej, kanske är det bara en känsla som skapas av tillgänglighet i media och via olika källor på internet så får man titta i seriös forskning kommer fram till. Om människor upplever att det skett en ökning, oberoende av om det är fallet eller ej, skapar mer otrygghet.

Frågan är i vilket vall om det då, i organisationen finns beredskap att hantera de traumatiska upplevelser som händelsen ger upphov till. En annan fråga man kan ställa sig är om man bygger upp en god beredskap att bemöta mlnniskor på ett relevant sätt och att människor vet att sådana resurser finns – kommer det att påverka tryggheten på samma sätt som trygghet skapas av att veta att det finns tillgång till sociala skyddsnät och god sjukvård.

Vi skänker våra tankar till alla som drabbats av den händelse som man kan läsa om i denna artikel i Östgöta Correspondenten (populärt kallad Corren).

Knivattack i skola i LinköpingKrishantering

Utbildningar Posted on Wed, July 25, 2018 14:44:10

Många företag och organisationer ligger efter med att skapa, uppdatera och öva sina krishanteringsplaner. Det är sannolikt beroende på psykologiska faktorer som “det händer inte oss”, bedömningar att sannolikheten är liten och/eller resurs- och kompetensbrist. När konsekvenserna av en händelse (om än osannolik) räknas med visar det sig alltid att bristen i att inte ha en ordentlig krisplanen och att ha övat att sätta krisorganisationen i verket blir orimligt stora. Som det sägs så skall syndaren vakna sent men också är det också så att det är “Bättre sent än aldrig”.

Utan att på något vis kritisera eller döma någon kan man ändå ta lärdom av andras misstag. Se denna artikel!Korruption

Tjänster Posted on Mon, July 23, 2018 19:51:41

För offentliga förvaltningar men även för företag, föreningar, förbund och andra sammanslutningar som är angelägna att förebygga situationer som skapar påtagligt negativa konsekvenser för organisationen är det nödvändigt att ha ett objektivt system för anmälan och utredning av dessa händelser. Exemplet med de anklagelser som gjorts mot Göteborgs kommun visar det.
Läs mer här!Visselblåsarsystem för idrottsvärlden

Personalsäkerhet Posted on Tue, June 05, 2018 23:27:10

Visselblåsarsystem behövs inom idrottsvärlden

I spel & dobbel branschen hanteras stora ekonomiska värden. Risken för att dessa värden skall motivera till manipulation av matchresultat ter sig påtaglig. Kan det vara så att ärliga personer känner till oärliga handlingar men de vågar inte anmäla det de vet. Risken är uppenbar för den som sätter sig upp emot de kriminella element som bedriver aktiviteter på spelbranschens skuggsida.

Är det kanske dags för idrottsförbund och föreningar att sätta upp visselblåsarsystem för att möjliggöra för de som anonymt vill anmäla oegentligheter som denne upptäcker.

Läs denna artikel på SVT:s hemsida!Stresshantering

Arbetsmiljö & Personalstöd Posted on Mon, May 14, 2018 09:17:39

Hur hanterar du den digitala stressen?

Är det du som kontrollerar ditt e-postflöde eller kontrollerar det dig? Med ett visst mått av disciplin kan du minska på den stress du utsätts för.

Titta på det här inslaget på SVT:s hemsidaStress

Arbetsmiljö & Personalstöd Posted on Fri, May 04, 2018 19:44:07

En artikel med rubriken Jobbstressen kan leda till döden kan man finna på HRnytt.se

Stress är människans bästa vän…i lagom dos. Att för mycket stress under kort tid är prestationsreducerande och att för mycket stress under lång tid utgör en påtaglig risk för hälsan har man vetat sedan lång tid tillbaks. Redan långt före millennieskiftet kom varningssignaler om att stressrelaterad ohälsa ökade. Trots det har inte tillräckliga åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med problemet. Kunskap och resurser finns så uppmaningen är; öppna ögonen, inse det ofördelaktiga i situationen och börja arbeta på att komma tillrätta med problemet.

Läs mer på HRnytt.seNext »