Mängden hot, trakasserier och våld mot folkvalda politiker ökar, enligt flera undersökningar.

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har andelen folkvalda som uppger att de utsatts för hot, trakasserier och/ eller våld ökat
från 20 till 25 procent år 2012-2016.

Även på lokal nivå är problemet allvarligt. I en enkätundersökning gjord av Mittmedia som besvarats av 1 491 lokalpolitiker, uppgav nästan en tredjedel att utsatts för hat eller hot och 14 procent att de är försiktiga med att uttala sig om frågor.

Inslag i Agenda 21.15 i SVT 2 & Play