Våld och hot mot personer inom idrotten
är ett hot mot hela idrottsrörelsen.
Det menar Riksidrottsförbundet (RF) som
nu lanserar en stödlinje tillsammans
med Brottsofferjouren.

I dag släpps BRÅ:s rapport “Motverka
otillåten påverkan inom idrotten”.
-Det här är ett mycket större problem
än vi vetat om. Kan man stötta dessa
människor kan man åstadkomma mycket,
säger RF-ordföranden Björn Eriksson
i SVT:s Morgonstudion.