En artikel med rubriken Jobbstressen kan leda till döden kan man finna på HRnytt.se

Stress är människans bästa vän…i lagom dos. Att för mycket stress under kort tid är prestationsreducerande och att för mycket stress under lång tid utgör en påtaglig risk för hälsan har man vetat sedan lång tid tillbaks. Redan långt före millennieskiftet kom varningssignaler om att stressrelaterad ohälsa ökade. Trots det har inte tillräckliga åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med problemet. Kunskap och resurser finns så uppmaningen är; öppna ögonen, inse det ofördelaktiga i situationen och börja arbeta på att komma tillrätta med problemet.

Läs mer på HRnytt.se