Hur hanterar du den digitala stressen?

Är det du som kontrollerar ditt e-postflöde eller kontrollerar det dig? Med ett visst mått av disciplin kan du minska på den stress du utsätts för.

Titta på det här inslaget på SVT:s hemsida