Visselblåsarsystem behövs inom idrottsvärlden

I spel & dobbel branschen hanteras stora ekonomiska värden. Risken för att dessa värden skall motivera till manipulation av matchresultat ter sig påtaglig. Kan det vara så att ärliga personer känner till oärliga handlingar men de vågar inte anmäla det de vet. Risken är uppenbar för den som sätter sig upp emot de kriminella element som bedriver aktiviteter på spelbranschens skuggsida.

Är det kanske dags för idrottsförbund och föreningar att sätta upp visselblåsarsystem för att möjliggöra för de som anonymt vill anmäla oegentligheter som denne upptäcker.

Läs denna artikel på SVT:s hemsida!