Tråkiga och tragiska händelser som berör företag, förvaltningar, myndigheter och andra organisationer inträffar ibland då man minst anar det. Olyckligtvis är det en bister verklighet vi står inför. Känslan kan vara att sådana händelser blivit vanligare. För att få veta om det sker en ökning eller ej, kanske är det bara en känsla som skapas av tillgänglighet i media och via olika källor på internet så får man titta i seriös forskning kommer fram till. Om människor upplever att det skett en ökning, oberoende av om det är fallet eller ej, skapar mer otrygghet.

Frågan är i vilket vall om det då, i organisationen finns beredskap att hantera de traumatiska upplevelser som händelsen ger upphov till. En annan fråga man kan ställa sig är om man bygger upp en god beredskap att bemöta mlnniskor på ett relevant sätt och att människor vet att sådana resurser finns – kommer det att påverka tryggheten på samma sätt som trygghet skapas av att veta att det finns tillgång till sociala skyddsnät och god sjukvård.

Vi skänker våra tankar till alla som drabbats av den händelse som man kan läsa om i denna artikel i Östgöta Correspondenten (populärt kallad Corren).

Knivattack i skola i Linköping