MSB har givit ut ett nytt värdefull skrift – Vägledning för säker
och robust samverkan.
Alla aktörer som har ett ansvar vid en samhällsstörning och som behöver stöd i
valet av verktyg för säker och robust samverkan kan använda denna vägledning.
Ni hittar skriften genom att klicka här.