SVT publicerar uppgifter om en enkät bland svenska bolag som företagens intresseförening Företagarna https://www.foretagarna.se/ gjort. Enkäten visar att ca 34% av respondenterna har blivit utsatt för brott de senaste fem åren. Enligt företagare som SVT intervjuat lägger polisen ned utredningar om anmälda brott trots att det finns material som skulle kunna driva utredningen framåt. Detta och en bristande polisnärvaro gör att många väljer att lägga ner sin verksamhet.

Förutom utmaningen att skapa lönsamhet i sitt företag av normala affärsmässiga skäl belastas företag med ytterligare en börda i sin strävan att få verksamheten att gå ihop. Självklart kan förebyggande säkerhetsåtgärder rekommenderas men det är kostsamt och tar fokus från kärnverksamheten. Man kan förstå att motivationen att driva verksamheten påverkas negativt vilket leder till att bolag läggs ned. Frågan är vad som skall göras åt situationen.

Vissa delar av vårt avlånga land drabbar mer än andra och man kan fråga sig om det finns något företagare kan lära sig av varandra. Vad bör polisen och andra myndigheter göra?

Läs mer om detta på SVTs hemsida https://www.svt.se/nyheter/manga-bolag-utsatts-for-brottslighet-overvager-lagga-ner-sin-verksamhet eller hos Företagarna https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2010/fyra-av-tio-foretag-utsatta-for-brott/