För offentliga förvaltningar men även för företag, föreningar, förbund och andra sammanslutningar som är angelägna att förebygga situationer som skapar påtagligt negativa konsekvenser för organisationen är det nödvändigt att ha ett objektivt system för anmälan och utredning av dessa händelser. Exemplet med de anklagelser som gjorts mot Göteborgs kommun visar det.
Läs mer här!