Blog Image

Nyheter

Om bloggen

Vårt företagsnamn syftar på vårt djupt rotade engagemang att bidra med stöd och lösningar på ditt företags behov. Vi erbjuder tjänster och utbildningar inom områdena Personalutveckling, Personalsäkerhet och Arbetsmiljö. På den här sidan kommer vi publicera nyheter från Mindgear Support & Solutions. Välkomna att följa oss!

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL MINDGEARS HEMSIDA

Visselblåsarsystem för idrottsvärlden

Personalsäkerhet Posted on Tue, June 05, 2018 23:27:10

Visselblåsarsystem behövs inom idrottsvärlden

I spel & dobbel branschen hanteras stora ekonomiska värden. Risken för att dessa värden skall motivera till manipulation av matchresultat ter sig påtaglig. Kan det vara så att ärliga personer känner till oärliga handlingar men de vågar inte anmäla det de vet. Risken är uppenbar för den som sätter sig upp emot de kriminella element som bedriver aktiviteter på spelbranschens skuggsida.

Är det kanske dags för idrottsförbund och föreningar att sätta upp visselblåsarsystem för att möjliggöra för de som anonymt vill anmäla oegentligheter som denne upptäcker.

Läs denna artikel på SVT:s hemsida!Våld och hot mot personer inom idrotten är ett hot mot hela idrottsrörelsen.

Personalsäkerhet Posted on Sun, March 18, 2018 23:40:09

Våld och hot mot personer inom idrotten
är ett hot mot hela idrottsrörelsen.
Det menar Riksidrottsförbundet (RF) som
nu lanserar en stödlinje tillsammans
med Brottsofferjouren.

I dag släpps BRÅ:s rapport “Motverka
otillåten påverkan inom idrotten”.
-Det här är ett mycket större problem
än vi vetat om. Kan man stötta dessa
människor kan man åstadkomma mycket,
säger RF-ordföranden Björn Eriksson
i SVT:s Morgonstudion.Mängden hot mot politiker ökar

Personalsäkerhet Posted on Sun, March 18, 2018 23:35:09

Mängden hot, trakasserier och våld mot folkvalda politiker ökar, enligt flera undersökningar.

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har andelen folkvalda som uppger att de utsatts för hot, trakasserier och/ eller våld ökat
från 20 till 25 procent år 2012-2016.

Även på lokal nivå är problemet allvarligt. I en enkätundersökning gjord av Mittmedia som besvarats av 1 491 lokalpolitiker, uppgav nästan en tredjedel att utsatts för hat eller hot och 14 procent att de är försiktiga med att uttala sig om frågor.

Inslag i Agenda 21.15 i SVT 2 & Play