Blog Image

Nyheter

Om bloggen

Vårt företagsnamn syftar på vårt djupt rotade engagemang att bidra med stöd och lösningar på ditt företags behov. Vi erbjuder tjänster och utbildningar inom områdena Personalutveckling, Personalsäkerhet och Arbetsmiljö. På den här sidan kommer vi publicera nyheter från Mindgear Support & Solutions. Välkomna att följa oss!

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL MINDGEARS HEMSIDA

Krishantering

Arbetsmiljö & Personalstöd Posted on Thu, December 13, 2018 09:17:27

MSB har givit ut ett nytt värdefull skrift – Vägledning för säker
och robust samverkan.
Alla aktörer som har ett ansvar vid en samhällsstörning och som behöver stöd i
valet av verktyg för säker och robust samverkan kan använda denna vägledning.
Ni hittar skriften genom att klicka här.Krisstöd

Arbetsmiljö & Personalstöd Posted on Tue, September 25, 2018 18:07:17

Tråkiga och tragiska händelser som berör företag, förvaltningar, myndigheter och andra organisationer inträffar ibland då man minst anar det. Olyckligtvis är det en bister verklighet vi står inför. Känslan kan vara att sådana händelser blivit vanligare. För att få veta om det sker en ökning eller ej, kanske är det bara en känsla som skapas av tillgänglighet i media och via olika källor på internet så får man titta i seriös forskning kommer fram till. Om människor upplever att det skett en ökning, oberoende av om det är fallet eller ej, skapar mer otrygghet.

Frågan är i vilket vall om det då, i organisationen finns beredskap att hantera de traumatiska upplevelser som händelsen ger upphov till. En annan fråga man kan ställa sig är om man bygger upp en god beredskap att bemöta mlnniskor på ett relevant sätt och att människor vet att sådana resurser finns – kommer det att påverka tryggheten på samma sätt som trygghet skapas av att veta att det finns tillgång till sociala skyddsnät och god sjukvård.

Vi skänker våra tankar till alla som drabbats av den händelse som man kan läsa om i denna artikel i Östgöta Correspondenten (populärt kallad Corren).

Knivattack i skola i LinköpingStresshantering

Arbetsmiljö & Personalstöd Posted on Mon, May 14, 2018 09:17:39

Hur hanterar du den digitala stressen?

Är det du som kontrollerar ditt e-postflöde eller kontrollerar det dig? Med ett visst mått av disciplin kan du minska på den stress du utsätts för.

Titta på det här inslaget på SVT:s hemsidaStress

Arbetsmiljö & Personalstöd Posted on Fri, May 04, 2018 19:44:07

En artikel med rubriken Jobbstressen kan leda till döden kan man finna på HRnytt.se

Stress är människans bästa vän…i lagom dos. Att för mycket stress under kort tid är prestationsreducerande och att för mycket stress under lång tid utgör en påtaglig risk för hälsan har man vetat sedan lång tid tillbaks. Redan långt före millennieskiftet kom varningssignaler om att stressrelaterad ohälsa ökade. Trots det har inte tillräckliga åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med problemet. Kunskap och resurser finns så uppmaningen är; öppna ögonen, inse det ofördelaktiga i situationen och börja arbeta på att komma tillrätta med problemet.

Läs mer på HRnytt.seRegion Halland inrättar en visselblåsarfunktion

Arbetsmiljö & Personalstöd Posted on Thu, March 01, 2018 14:03:37

Såväl allmänheten som regionens medarbetare och politiker ska anonymt kunna anmäla misstankar om oegentligheter inom Region Halland.
Källa HallandspostenFarliga kemikalier hos stora kedjor

Arbetsmiljö & Personalstöd Posted on Tue, February 20, 2018 10:06:23

16 företag anmäls för bristande kemikaliekontroller av Kemikalieinspektionen.
Bland företagen finns Rusta, Biltema och Granngården.

Nästan var fjärde vara som myndigheten kontrollerade hade förbjudna ämnen eller för stora mängder farliga ämnen.

Hos 16 av 19 företag fanns varor med så pass stora brister att myndigheten väljer att anmäla dem till åklagare.

-Det är ingen akut risk för oss människor, men ämnena i sig har olika

skadliga egenskaper, säger Camilla Westlund på Kemikalieinspektionen.

Källa: SVT Text Måndag 19 feb 2018.Allt fler domar för mutbrott

Arbetsmiljö & Personalstöd Posted on Sun, January 28, 2018 18:25:15

2017 nådde antalet fällande domar för mutbrott en ny
högstanivå, enligt Institutet mot
mutor (IMM).
Under året ledde 27
rättsfall till fällande dom, jämfört med 15
under 2016.

-Det är i grunden
väldigt positivt att den som begår
mutbrott åker fast.
Samtidigt finns
det ett stort mörkertal, säger
Natali Phalén, generalsekreterare på IMM.
Noll domar måste
betraktas som ett misslyckande,
särskilt mot bakgrund av att svenska
företag verkar på svårt korruptionsutsatta marknader, enligt IMM.

Källa: SVT Text, Söndag 28 jan 2018.

Här ser men vikten av en fungerande visselblåsartjänst.Riksidrottsförbundet köper visselblåsartjänst

Arbetsmiljö & Personalstöd Posted on Thu, November 23, 2017 20:57:46

Vid årsmötet tidigare i år motionerade förbundet till Riksidrottsförbundet (RF) om en så kallad visselblåsarfunktion, som antogs och ska vara på gång. Men Torneklint berättar för Sportbladet att fler åtgärder kan behövas.

– Vi funderar på att skapa en grupp som man kan vända sig till om man inte litar på RF. Vi vill ha en liten grupp, om kanske tre personer, som är bra på att hantera sånt här. För att visa att vi tar det på allvar.

Källa
Aftonbladet

Visste Ni om att det har kommit en ny lag, där företag och organisationer skall ha en visselblåsarfunktion från den 1 januari 2017.

Läs nedanstående länk:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016749-om-sarskilt-skydd-mot-repressalier_sfs-2016-749